Voorstelling - info dienstenwet

Mr Lieven PLUYM (°Oudenaarde,1965) studeerde in juni 1988 af aan de Universiteit Gent als licentiaat in de rechten. Sedert 3 oktober 1988 opgenomen bij de Orde van Advocaten Balie Oudenaarde. Stage 1988-1991 : kantoor Mr Cyriel HEERMAN te Oudenaarde. Sinds 1991 zelfstandige advocatenpraktijk te Herzele. Gewezen Penningmeester van de Raad van de Orde bij de Balie te Oudenaarde. Sinds 1999 tevens benoemd tot plaatsvervangend Vrederechter van het Kanton Zottegem-Herzele.

Informatieformulier Dienstenwet   Informatieformulier Dienstenwet

Informatieformulier Dienstenwet   Info GDPR

Voorkeurmateries

Wie betrokken is in een geschil of een gerechtelijke procedure wordt vaak geconfronteerd met diverse vragen, zorgen en twijfels.

De doelstelling van ons kantoor bestaat erin om de cliënt op een menselijke manier door dit conflict te loodsen en bij te staan, zijn of haar juridische belangen hierbij geëngageerd te behartigen om tot een deugdelijke oplossing te komen.

Vanuit onze (meer dan 25-jarige) beroepservaring wordt het probleem in kwestie samen met de cliënt uitgebreid besproken. De verschillende mogelijkheden, de eventuele kostprijs en de te volgen strategie worden samen doorgenomen.

Een gerechtelijke procedure is hierbij niet altijd de meest aangewezen weg: waar mogelijk proberen wij in eerste instantie te onderhandelen met de tegenpartij, en via bemiddeling een constructieve oplossing na te streven.
Zo nodig wordt er overgegaan tot een daadkrachtige procesvoering voor de Rechtbank.
Voor ons kantoor vormen klantvriendelijkheid, luisterbereidheid en bereikbaarheid van de advocaat sleutelwoorden bij de opvolging en behartiging van uw zaak. Via doorgedreven studieopleidingen en efficiënte informatica begeleiden wij u optimaal.

Ons kantoor behandelt hoofdzakelijk navolgende materies :

plus

Personen-
en familierecht

plus

Strafrecht

plus

Verkeer

plus

Schadedossiers

plus

Huurgeschillen

plus

Aannemingsrecht

plus

Bijzondere overeenkomsten

plus

Verzekeringsrecht

plus

InvorderingenTarieven en voorwaarden

De tarieven van een advocaat zijn in België niet wettelijk geregeld. Een prognose omtrent de effectieve kostprijs van een procedure is vaak niet eenvoudig, gezien deze afhangt van vele factoren (de aard van de procedure, de eventuele hoogdringendheid, de omvang van de betwistingen …).

Kosten- en erelonen worden op ons kantoor via een transparante prestatiestaat aangerekend aan de cliënt, meestal door middel van tussentijdse provisiestaten zodat de rekening kan worden gespreid over de duur van het geschil. Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met overzicht van de gemaakte kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de door de cliënt reeds betaalde provisies.

Qua kosten worden in principe vaste tarieven gehanteerd: aanleg dossier (basis 75,00 EUR), briefwisseling (10,00 EUR/stuk), kopijen (0,35 EUR/stuk), verplaatsingsonkosten (0,55 EUR/km).

Het ereloon wordt begroot in functie van de aard van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de dringendheid, de geleverde prestaties en de inzet van het geschil. Hierbij wordt uitgegaan van een uurloontarief of een percentage op de waarde van het geschil. De cliënt kan in elke stand van het dossier bijkomende informatie of uitleg opvragen. Voor invorderingen kunnen specifieke abonnementstarieven worden afgesproken. De aan te rekenen kosten en erelonen worden vanaf 01.01.2014 verhoogd met 21% BTW.


Algemene voorwaarden   Algemene voorwaarden

Contact

Lieven Pluym —

AdvocaatContact —

T +32 (0)9 361 07 99

F +32 (0)9 361 08 96

E info@advocaatpluym.beAdres —

Provincieweg 503

BE 9550 Herzele